Vyjadrenie zo dňa 17.1.2018

Upozornenie. Tento článok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie , kopírovanie obsahu alebo časti textu bez písomného súhlasu autora je trestné.

Dňa 9.1.2017 bol zverejnený inzerát na českom portáli ifauna.cz v nasledovnom znení citujem z webstránky: https://www.ifauna.cz/kralici/inzerce/r/detail/3131942/kralici-hyla/
začiatok citácie:“„ Dobrý den rádi bychom vás informovali o podvodných nabídkách hybridů HYLA. Naše chovná stanice má jako jediná v ČR výhradní zastoupení brojlerových králíků HYLA. Pokud se na našem trhu setkáte s jinou společností než farma Ratibořice produkující genetiku HYLA jako například inzerát hned pod tímto inzerátem nebude se jednat o pravou genetiku a prodej bude nelegální.Dále bychom rádi uvedli,že s žádnou společností nespolupracujeme a ani sme neposkytli licenční smlouvu,nenechte se oklamat. Králíka Hyla si můžete zakoupit pouze na farmě v Ratibořicích.Při koupi králíků vždy vyžadujte veškeré právní dokumenty prodejce,včetně ochranné známky opravňující ke křížení hybridů a produkci genetiky HYLA na území ČR.Více informací na www.kralici-hyla.cz“ koniec citácie.

Výsledkom viac mesačného rokovania medzi mojou osobou a vedením Francúzskeho genetického centra Eurolap so sídlom v Gosné bolo, že v dňoch 31.4.2015 až 2.5.2015 sme absolvovali pracovnú návštevu tohoto genetického centra. Pracovnej návštevy sme zúčastnili ja môj syn Tibor Kulcsár ml. a pán Jiří Kočár.st. Cieľom našej návštevy bolo získať kvalitný genetický materiál k tvorbe chovných línií 4 líniových hybridných králikov s názvami HylaNG , HylaMax a HylaColored. Výsledkom osobného rokovania bolo že sme obdržali prarodičovské línie GPC a GPD na tvorbu samíc HylaNG a prarodičovské línie GPA a GPB na tvorbu samcov HylaMax. Prarodičovské línie králikov na tvorbu samcov HylaMax. Prarodičovské línie králikov na tvorbu samcov Hylacolored nám neboli poskytnuté. Pri rokovaní bolo dohodnuté že v ČR bude tvoriť chovné králiky farma pána Jiřího Kočára staršieho a na Slovensku budem produkovať chovné samice a samcov ja. Po pól roku po návšteve 1.10.2015 sme obaja obdržali Certifikáty od spoločnosti Eurolap oprávňujúcich nás na tvorbu a predaj rodičovských chovných línií králikov Hyla genetics. Pán Jiří Kočár starší po dlhšie trvajúcom neúspechu sa chovu vzdal a vypovedal spoluprácu s firmou Eurolap , , ktorá mi ponúkla možnosť aby som tvoril chovné králiky aj pre Českú republiku. Po osobnom stretnutí v roku 2016 som túto ponuku prijal a bol mi doručený Certifikát aj pre Českú republiku na tvorbu a predaj rodičovských línií králikov Hyla genetics pod názvom HylaNG a HylaMax. Samcov Hylacolored neprodukujem ! dovážam ich priamo z genetického centra firmy Eurolap.
Pôvod , ochranná známka a predaj
Králiky Eurolap Hyla genetics pochádzajú z produkcie Francúzskej genetickej spoločnosti Eurolap so sídlom v Gosné sú chránené ochrannou známkou, ktorá je platná pre EU do roku 28.11.2023. Králiky sú popísané a propagované na webstránkach šľachtiteľa www.eurolap.fr ďalej na mojich webstránkach www.eurolap.sk a www.eurolap.cz . Od roku 2017 z dôvodu zjednodušenia dostupnosti ponúkam možnosť odobrať objednané králiky Hyla genetics priamo v Českej republike za pomoci spolupracovníkov . Originály Certifikátov oprávňujúcich k tvorbe rodičovských línií a ich predaju na území Slovenskej republiky a Českej republiky ako aj doklady o obstaraní prarodičovských línií a faktúry o nákupe sú k nahliadnutiu v našom chove.

Identita
Na základe dohody s firmou Eurolap na internetových stránkach a všetkých propagačných materiáloch používan logo firmy Eurolap pre jednoduchšiu identifikáciu hybridných králikov Eurolap Hyla genetics.

Záruka
Na chovné línie králikov Hyla genetics poskytujem obmedzenú záruku 1 rok odo dňa obstarania králikov . Záruka sa rieši bezplatnou výmenou.
Vyjadrenie k útokom:
Odmietam všetky obvinenia uvedené v citovanom inzeráte. Všetky králiky ktoré sú zaradené do chovu sú potomkami vyššie menovaných prarodičovských línií a ich predaj je v plnom súlade s hybridizačným procesom a dohodnutými pravidlami medzi firmou Eurolap a mojou osobou. Som toho názoru že sa jedná o ďalšiu provokáciu zo série dlhšie trvajúcich útokov na moju osobu ako aj na králiky Eurolap Hyla genetics, ktorým sa darí na Slovensku aj v Česku. Každý záujemca ktorý si nájde chvíľku a klikne na webstránky uvedené v tomto článku si môže overiť pravdivosť uvedených údajov o pôvode králikov Eurolap Hyla genetics
www.eurolap.fr
(webstránka Francúzskeho producenta a zmluvného partnera)

https://oz.kurzy.cz/eurolap-sarlu/eurolap-hyla-genetics-pz12350187o.htm
(webstránka zápis ochranné známky ČR)

https://www.trademarkia.com/ctm/eurolap-hyla-genetics-012350187.htm
(webstránka Európske ochranné známky)

Ospravedlňujem sa všetkým chovateľom ale všetky informácie ktoré vlastním nemôžem poskytnúť. Ublížil by som osobe ktorej podľa mňa ubližujú tí ktorí by ho mali chrániť.

Dňa 17.1.2018 Tibor Kulcsár st.

25.1.2018 Dnes som musel prehodnotiť môj postoj  napísaný 17.1.2018 dlho som mlčal a bolo to zbytočné.

 Čítajte články v menu

247

prehlásenie

 

Pridaj komentár