Úvod

Táto webstránka nemá slúžiť ako nástroj na ublíženie osobám ktorých sa týka , vznikla z potreby ktorú vyvolal inzerát uverejnený  9.1.2018 na českom internetovom portály ifauna.cz

Tento inzerát vyvolal aj diskusie ktoré si na menovanom portály môžete prečítať.
Impulzom pre vytvorenie tejto stránky je nutnosť poskytnutia chovateľom ako aj čitateľom čo najviac informácií , ktoré im pomôžu k vytvoreniu vlastného názoru. Som toho názoru že ak mám založiť diskusné vlákno pod názvom „Pravda o ochranných známkach“  pripravím sa.
Naozaj sa nechcem vrátiť ku všetkým urážkam ktoré sa navalili na moju osobu , rodinu , kolegov chovateľov ako aj firmu Eurolap. Vnímal  som to úbohý ale v dnešnej dobe bežný jav.  Pohár trpezlivosti však pretiekol vtedy keď sa začala kampaň na presviedčanie chovateľov že Eurolap vlastne ani nevlastní ochrannú známku  a že ja a moji priatelia propagujúci 4 líniové hybridné králiky Eurolap Hyla genetics sme boli označený ako falšovatelia a podvodníci.

Aby som ostal maximálne férový a podal čo najpresnejšie informácie budem musieť roztriediť stránku do viacerých tém. Určite to nestihnem za jeden deň alebo jeden týždeň, ale posnažím publikovať všetko čo mám k dispozícií a považujem za viery hodné.

Som zástancom prezumpcie neviny.

„Nesúďte nikoho na to sú slúžia súdy“ .

122

Title

Pridaj komentár